TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Thư viện phục vụ tài liệu cho sinh viên trong học kỳ hè 2021
01/07/2021

Trung tâm Thư viện tiếp tục cung cấp dịch vụ tư vấn, tìm kiếm thông tin, cung cấp tài liệu toàn văn, tài liệu giấy với các nội dung như sau: Tư vấn và tìm kiếm thông tin, tài liệu cho bạn đọc dưới dạng: thư mục, tài liệu tóm tắt hay toàn văn; Truy cập tài liệu số toàn văn tại địa chỉ: http://opac.iuh.edu.vn ; Cho mượn tài liệu giấy qua đường bưu điện (Ghi chú: chỉ áp dụng cho sinh viên đăng ký học kỳ hè 2021, bạn đọc chịu phí vận chuyển, chỉ áp dụng cho khu vực TP.HCM và có địa chỉ cụ thể, trả đủ sách khi kết thúc học kỳ hè). 

Tra cứu tài liệu giấy: http://opac.iuh.edu.vn:8000/search/

👉 Link: http://lib.iuh.edu.vn/thong-bao/thu-vien-phuc-vu-tai-lieu-cho-sinh-vien-trong-hoc-ky-he-2021/

Đơn vị liên kết