TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Thông tin tài liệu điện tử, học liệu mở đã được chia sẻ và liên kết với IUH
15/04/2020

Để hỗ trợ sinh viên học tập online hiệu quả và dễ dàng hơn, nhà trường cung cấp nguồn thông tin tài liệu điện tử và học liệu mở.

Các bạn sinh viên theo dõi các chỉ dẫn bên dưới để đăng nhập và sử dụng nhé.

Đơn vị liên kết