TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

HỘI THẢO DOANH NGHIỆP
04/04/2021

Ngày 4/4/2021, khoa may-thời trang đã tổ chức buổi hội thảo doanh nghiệp:

Nội dung cuộc hội thảo: Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp  trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt-may

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết