TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

HỘI THẢO CỰU SINH VIÊN
10/04/2021

Ngày 10/4/2021, khoa may-thời trang đã tổ chức buổi hội thảo cựu sinh viên:

Nội dung cuộc hội thảo: Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn cho công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp dệt – may tại Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết