TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

CTY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG MEKONG HỖ TRỢ ỨNG VIÊN THỰC TẬP NGÀNH MAY SANG NHẬT
14/04/2021

Năm 2015, Nhà trường đã giới thiệu hai bạn đi thực tập tại nhật và được Nghiệp đoàn bên Nhật ( Okayama) hết lời khen ngợi, đồng ý chuyển đổi visa thực tập sinh thành vía kỹ sư.

Trên tinh thấn đó, công ty mong muốn được nhà trường tiếp tục hỗ trợ các ứng viên thực tập sinh ngành may mặc:

  • Số lượng ứng viên : 50 người
  • Thời gian bay dự kiến: 6 tháng sau khi được tuyển chọn
  • Địa điểm làm việc: Okayama
  • Nội dung công việc: thục tập sinh ngành may
  • Thu nhập: 24-30 triệu
  • Với nhiều phúc lợi và các điều kiện khác được thể hiện rõ trong file bên dưới
  • CV 193 ĐH CÔNG NGHIỆP
Đơn vị liên kết