TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT VÀ LỰA CHỌN VẢI DỆT THOI LÔNG CỪU PHA POLYESTER PHÙ HỢP MAY ÁO VEST CÔNG SỞ NAM KHU VỰC MIỀN NAM.
18/04/2021

Nhóm tác giả: Giảng viên Trần Nguyễn Tú Uyên, Lê Ngọc Lễ

Sinh viên Triệu Thị Trang, Nguyễn Chí Thanh

Tóm tắt. Áo vest hiện nay được sử dụng rộng rãi trong thời trang công sở và dạo phố. Vải dệt thoi từ lông cừu và lông cừu pha polyester thường được sử dụng phổ biến để may áo vest và quần tây. Bài báo này trình bày kết quả khảo sát và đánh giá một số mẫu vải dệt thoi lông cừu pha polyester với tỷ lệ khác nhau để lựa chọn mẫu vải phù hợp nhất sử dụng làm nguyên liệu may áo vest công sở nam khu vực Miền Nam. Áo vest nam may từ mẫu vải được lựa chọn sau quá trình đánh giá đã được khảo sát mức độ phù hợp với đối tượng sử dụng sản phẩm.

Từ khóa: Vest nam, vải lông cừu pha polyester, tính chất vải lông cừu pha

Hình ảnh buổi báo cáo nghiệm thu đề tài

Đơn vị liên kết