TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ THỜI TRANG
25/12/2020

Công ty TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần tuyển dụng vị trí nhân viên thiết kế thời trang. Chi tiết xem file đính kèm

Đơn vị liên kết