TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS 2 – CHI NHÁNH TÂN PHÚ CẦN TUYỂN
26/09/2017

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết