TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Kết nối với doanh nghiệp Fashion Garments LTD
26/01/2020

Khoa may thời trang đã tổ chức kết nối với doanh nghiệp Fashion Garments LTD để trao đổi về nhu cầu tuyển dụng của công ty nhằm cập nhật, phát triển và bồi dưỡng cho sinh viên đạt được nhu cầu tuyển dụng của công ty.

Đơn vị liên kết