TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Hội thảo tập huấn xây dựng chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA
28/03/2018

Nhằm cải tiến chương trình cho phù hợp với nhu cầu xã hội cũng như theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Ngày 22/03/2018, Khoa May Thời Trang tổ chức buổi tập huấn “Viết chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình, Rubrics đánh giá môn học, viết báo cáo môn học theo tiêu chuẩn AUN-QA.

.

Đến tham gia và hướng dẫn trong buổi tập huấn có chuyên gia tư vấn: TS. Nguyễn Kim Dung, cùng sự góp mặt của toàn thể cán bộ giảng viên trong khoa.

Mở đầu chương trình, Thầy Huỳnh Văn Thức Phó khoa May Thời Trang đã trình bày lý do, nội dung chương trình của buổi tập huấn cũng như trình bày mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình khoa đã xây dựng.

Thầy Huỳnh Văn Thức – Phó trưởng khoa phát biểu khai mạc chương trình.

Tiếp theo, TS.Nguyễn Kim Dung góp ý về mục tiêu và tầm nhìn, sứ mạng. Đồng thời góp ý cho Khoa bổ sung thêm một số chuẩn đầu ra cho phù hợp với mục tiêu chương trình đào tạo như : Kinh tế, chính trị, xã hội, nhân văn…

TS. Nguyễn Kim Dung – Chuyên gia tư vấn

Bên cạnh đó, TS. Dung cũng yêu cầu Khoa thống nhất về cách giải thích giữa Khoa và phòng đào tạo, giáo trình cần phải cập nhập, đảm bảo 04 mục tiêu và 06 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo phải khớp nhau, tổ chức cho sinh viên tự học về thiết bị máy móc, kiểm tra CLOs cho phù hợp, giải thích và bổ sung các thuật ngữ viết tắt, sử dụng phương pháp đánh giá cho phù hợp…

Cô Nguyễn Thị Mỹ Chiên – Tổ trưởng bộ môn trình bày trước hội thảo

Trong phần thảo luận tiếp theo, TS.Dung hướng dẫn cho giảng viên trong Khoa cách thức xây dựng Rubrics và đề cương môn học: Cách xây dựng đề thi phù hợp với chuẩn đầu ra, cách thức cho điểm thành phần, cách thức cho điểm cho phù hợp, phân bổ giữa lý thuyết và thực hành sao cho phù hợp…

Kết thúc buổi tập huấn, các thầy/cô trong Khoa đã hiểu thêm về cách xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp với xu thế cũng như theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Nguồn: Nguyễn Văn Lanh

Đơn vị liên kết