TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

DANH SÁCH HỌC BỔNG DỰ KIẾN HK1 (2017-2018) ĐÃ BỔ SUNG
07/03/2018

Học bổng HK1 (2017-2018) đã được phòng Đào tạo cập nhật và  bổ sung lại sau khi nhận được phản hồi của sinh viên. Các bạn sinh viên kiểm tra lần cuối để phản hồi lại cho cô Hải Hiền phòng đào tạo Hạn chót là ngày 08/3/2018. Sau thời gian này phòng Đào tạo sẽ không nhận và giải đáp thắc mắc của sinh viên về học bổng.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết