TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Danh sách dự kiến học bổng học kỳ 1 (2017 – 2018)
28/02/2018

Các bạn sinh viên lưu ý danh sách dự kiến cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2017 – 2018. Các bạn kiểm tra và phản hồi về Cô Hải Hiền Phòng Đào tạo trước ngày 06/3/2018. Sau thời hạn trên Phòng Đào tạo sẽ ra quyết đinh và không giải quyết và giải đáp mọi thắc mắc của sinh viên.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết