TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

CUỘC THI ẨM THỰC VIỆT 2021
23/01/2021
[CUỘC THI LÀM MỨT “ẨM THỰC TẾT VIỆT”]
Nằm trong khuôn khổ chương trình NGÀY SINH VIÊN 2021, Ban Thư Ký Hội Sinh viên Trường tổ chức cuộc thi làm mứt “ẨM THỰC TẾT VIỆT” Cuộc thi hiện đang được diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên với sự tham gia của các bạn khoa May-Thời trang. Dưới đây là một số hình ảnh tham gia hoạt động của các bạn.
M.Lee
Đơn vị liên kết