TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Thông tin về cuộc thi: ” Hành trình đam mê-Cuộc thi ứng viên số 1″
03/10/2017

Đơn vị liên kết