TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Thông tin mốc thời gian, lịch thi và danh sách sinh viên lớp Cao đẳng khóa 18 và Đại học khóa 13 tham gia kỳ thi xếp lớp Toiec đợt 1
16/08/2017

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết