TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Thông báo xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó, hiếu học.
11/10/2017

Sinh viên lưu ý đọc thông báo và làm đơn theo mẫu đính kèm.

don_xin_cap_hoc_bong_2017

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết