TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Thông báo mở lớp học lại và lịch ôn thi tốt nghiệp_hệ niên chế
28/03/2019

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đáp ứng đủ điều kiện xét tốt nghiệp vào tháng 6/2019, Khoa Lý luận Chính trị triển khai mở lớp học lại các môn Chính trị và Giáo dục pháp luật cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề (hệ niên chế). Kính nhờ các đơn vị thông báo đến sinh viên còn nợ các môn học này, đến văn phòng khoa Lý luận Chính trị để đăng ký học lại. Thời gian đăng ký: từ ngày 26/03/2019 đến 29/04/2019.

Lịch ôn thi cho các lớp niên chế chuẩn bị tốt nghiệp năm 2019 theo lịch sau:

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết