TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

THÔNG BÁO HỦY LỚP VÀ ĐĂNG KÝ LỚP MỚI
13/01/2021

Phòng Đào tạo kính mong các đơn vị giúp thông báo đến SV như sau:

SV có thể tự hủy ra khỏi lớp chờ hủy lớp và nộp đơn đăng ký học phần trực tiếp đến phòng Đào tạo tại các ô từ 6 đến 10 để đăng ký vào lớp Đã khóa.

Sau ngày 20/01/2021 hệ thống sẽ tự hủy các SV không đóng phí ra khỏi các lớp Đã khóa, các SV còn lại có thể nộp đơn đăng ký bổ sung vào các học phần Đã khóa bằng cách trực tiếp đến phòng Đào tạo tại các ô từ 6 đến 10 để đăng ký vào lớp Đã khóa từ ngày 20/01/2021 đến 27/01/2021.

Các đơn vị nhận đơn và mở các lớp học phần đợt 2 từ 11/01/2021 đến 17/01/2021 và bắt đầu đăng ký từ 18/01/2021 đến 24/01/2021.

Đơn vị liên kết