TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Thông báo đợt đăng ký học trả nợ môn lịch sử trang phục cuối cùng cho khóa 11, 12, 13
30/12/2020

Các em sinh viên khóa 11, 12 và 13 còn nợ môn lịch sử trang phục nhanh chóng đăng ký để học trả nợ vào học kỳ này, vì học kỳ sau sẽ không mở được lớp.

Theo thông báo 143 có đăng sinh viên sẽ đk từ ngày 18/1 đến 24/1. Nếu đủ số lượng sinh viên nhà trường chấp nhận mở lớp sinh viên sẽ đóng tiền từ ngày 05/02/21 đến hết ngày 07/02/2021. Ngày học bắt đầu từ 01/03/2021 (sau khi nghỉ tết Âm lịch)

Các em đọc thông báo kèm theo  tb-143

Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ với giáo vụ khoa tại văn phòng khoa May Thời Trang Lầu 5 nhà D

Đơn vị liên kết