TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Thông báo đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018
17/04/2017

Theo thông báo số 49/TB-ĐHCN, ngày 10 tháng 04 năm 2017 về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018, thì việc đăng ký học phần và đóng học phí được thực hiện theo các mốc thời gian như sau:

Tải về và Xem

Mọi thông tin có thể tham khảo theo đường Link bên: http://iuh.edu.vn/vi/thong-bao-fi20/thong-bao-v-v-dang-ky-hoc-phan-va-dong-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018-a1395.html

Đơn vị liên kết