TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Khoa May-Thời Trang chuẩn bị sẵn sàng chào đón đoàn đánh giá AUN-QA lần thứ 240
14/10/2021

WARMLY WELCOME AQN-QA ASSESSORS

Phòng R &D ( nghiên cứu)  của khoa may thời trang 

Phòng họp, hội thảo của khoa

 

Đơn vị liên kết