TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Kế hoạch thi và xét tốt nghiệp tháng 6 năm 2018
28/03/2018

Các sinh viên lưu ý móc thời gian thi và xét tốt nghiệp để hoàn thành các điều kiện đúng tiến độ.

Đối với sinh viên hệ tín chỉ thì sinh viên phải làm đơn xét tốt nghiệp gửi cho cô giáo vụ khoa (các giấy tờ cần thiết xem tại bảng thông báo khoa).

Đối với sinh viên hệ niên chế (Cao đẳng nghề từ khóa 8 trở về trước) mà chưa được thi tốt nghiệp hay thi tốt nghiệp mà bị rớt thì cũng làm đơn xin thi lại nếu đủ điều kiện.

Đối với lớp Cao đẳng nghề 9 thì các bạn cũng lưu ý về các điều kiện để được thi tốt nghiệp, cô giáo vụ khoa sẽ xét thử sinh viên khóa 9 xem có đủ điều kiện thi hay không và sẽ thông báo đến giáo viên chủ nhiệm của các lớp để giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp và thông báo cho tập thể lớp.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết