TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Hướng dẫn quy trình học trực tuyến Trường Đại học Công Nghiệp TP HCM
04/04/2020

Hướng dẫn chi tiết tham gia học tập trực tuyến
Lưu ý: Chỉ những sinh viên có tên trong danh sách lớp học phần đào tạo trực tuyến mới login vào hệ thống trong giai đoạn này.
Cổng đào tạo trực tuyến: https://lms.iuh.edu.vn/
Xem thêm clip hướng dẫn tại link youtube : https://youtu.be/tztGN5oVy0M
Hướng dẫn cài đặt Zoom meeting: https://youtu.be/7EXrlQHWnPE

Đơn vị liên kết