TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Hướng dẫn công cụ nén file pdf
09/06/2021

Kính gửi quý Thầy/Cô, Liên quan đến hình thức thi Tiểu luận không thuyết trình (bài tập lớn), file nộp của sinh viên có thể rất lớn, vì vậy em xin hướng dẫn công cụ nén file pdf để giúp giảm dung lượng như chất lượng vẫn đảm bảo ah, Kính nhờ quý thầy cô share công cụ này về khoa và sinh viên giúp em ah. Em xin cảm ơn !. Link: https://csm.iuh.edu.vn/quy-dinh-huong-dan/huong-dan-cong-cu-nen-file-pdf-cuc-tot

Đơn vị liên kết