TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Hội thảo ” Thông minh cảm xúc chìa khóa hạnh phúc” của Dự án Give It Back
01/10/2021

Đăng ký trực tiếp tại trang đoàn trường:http://doantn.iuh.edu.vn/

Thời gian đăng ký : 10/10/2021 đến 22/10/2021

Mọi thông tin xin liên hệ  Ninh Phú Giang, số điện thoại: 0945.686.366 

Đơn vị liên kết