TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ DỆT MAY LẦN 2
01/01/2021

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ DỆT MAY – DA GIẦY, LẦN THỨ 2

Kính gửi: Các nhà khoa học và đồng nghiệp trong nước và quốc tế.

Trong những năm gần đây, ngành Dệt may – Da giầy thế giới đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong ngành Dệt may – Da giầy ở nước ta luôn được đổi mới để đáp ứng nhu cầu xã hội và từng bước hội nhập với thế giới. Trên cơ sở thành công của Hội nghị khoa học trường đại học Bách Khoa Hà Nội từ các lần trước, Viện Dệt may – Da giầy & Thời trang, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về Dệt May – Da giầy lần thứ 2 (NSCTEX 2020). Hội nghị khoa học toàn quốc về Dệt May – Da giầy là diễn đàn để các nhà khoa học thông báo các kết quả nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Dệt may – Da giầy. Hội nghị lần này cũng là dịp để các nhà khoa học, đồng nghiệp gặp gỡ, trao đổi những vấn đề thời sự liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các Trường đại học, Viện nghiên cứu và Doanh nghiệp.

Hội nghị gồm các tiểu ban sau:
• Vật liệu và Hóa dệt (Textile Materials and Chemistry)
• Công nghệ Dệt (Textile Technology)
• Công nghệ May & Thời trang (Clothing Technology and Fashion Design)
• Kinh doanh và Quản lý dệt may (Business and Management for Textile, Apparel)
• Tiểu ban quốc tế (International Secsion)
Báo cáo tham dự hội nghị được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Thời gian dự kiến: Ngày 15 tháng 1 năm 2021
• Địa điểm: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
• Các báo cáo tại hội nghị sẽ được phản biện, duyệt đăng trong Kỷ yếu hội nghị NSCTEX2020 (có chỉ số ISBN, được HĐCDGSNN tính 0,5 điểm) và chọn lựa xuất bản trên Journal of Mechanical Engineering Research and Developments, thuộc Scopus (JMERD, ISSN: 1024-1752, có bổ sung phí xuất bản).

MỘT SỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG
Báo cáo tóm tắt & Báo cáo toàn văn
• Báo cáo tóm tắt không quá 200 từ. Báo cáo toàn văn không quá 6 trang. Quy định về viết báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn có thể tải từ trang web của hội nghị: https://nsctex.hust.edu.vn

Các mốc thời gian
• Ngày 31/08/2020: nộp báo cáo tóm tắt (bản điện tử).
• Ngày 30/09/2020: nộp báo cáo toàn văn (bản điện tử).

 

Phí hội nghị
 Phí đăng bài báo: 1 triệu VNĐ/bài báo.
(Phí trên bao gồm phản biện bài báo đăng trong Kỷ yếu hội nghị, các tài liệu, ăn trưa, cafe giữa giờ, quà của hội nghị, mời 01 tác giả đại diện sẽ thuyết trình tại Hội Nghị).
• Phí tham gia hội nghị: 500 nghìn VNĐ/đại biểu.
(Phí trên bao gồm các tài liệu, ăn trưa, cafe giữa giờ, quà của hội nghị, phí này áp dụng cho các tác giả còn lại của bài báo và đại biểu tham gia hội nghị)

Phương thức thanh toán

  • Phí tham dự hội nghị có thể thanh toán tại văn phòng Viện hoặc chuyển khoản.
    • Tên chủ tài khoản: Vien Det may – Da giay va Thoi trang
    • Số tài khoản: 12210000652418
    • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành

Quảng cáo, triển lãm và tài trợ:

Hội nghị khoa học toàn quốc về Dệt May – Da giầy lần thứ 2 là cơ hội để các tổ chức, cá nhân tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ sản xuất mới nhất của ngành dệt may trong nước và trên thế giới. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ đến các nhà khoa học, các chuyên gia và các sinh viên chuyên ngành dệt may. Mọi đơn vị tài trợ đều được giới thiệu trong các ấn phẩm được xuất bản và công bố trước hội nghị. Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu quảng cáo, triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại hội nghị xin liên hệ trực tiếp tới Ban tổ chức của hội nghị.

Địa chỉ liên hệ và đăng kí gửi báo cáo tham dự:
Viện Dệt may – Da giầy & Thời trang
• Phòng 216-C5, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
• Điện thoại: + 84 24 38692401
• Fax: + 84 24 38692401
• E-mail: nsctex@hust.edu.vn
• Website: https://nsctex.hust.edu.vn

Đơn vị liên kết