TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Giải quyết học vụ trực tuyến
02/06/2021

THÔNG BÁO SINH VIÊN

Về việc giải quyết học vụ trực tuyến và số điện thoại host line

Nhằm đảm bảo hỗ trợ sinh viên về các việc liên quan đến học vụ. Khoa May-Thời Trang thông tin đến toàn thể sinh viên khi có yêu cầu giải quyết về học vụ, sinh viên điền nội dung theo form trực tuyến hoặc liên hệ bằng điện thoại khoa MTT Điện thoại giáo vụ. Dựa vào các yêu cầu, giáo vụ khoa sẽ giải quyết và phản hồi theo các kênh phục thuộc vào thông tin liên quan.

Sinh viên gửi qua mail: fgd@iuh.edu.vn  hoặc (zalo) số cô Phượng: 0965657647 hoặc thầy Tùng ( 0989617411)

Link hỗ trợ và thông tin cụ thể giải quyết học vụ online:

https://forms.gle/oVkz1MtALKVVLVEh9

Đơn vị liên kết