TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 14/11/2018 VÀ PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
05/11/2018

Sinh viên khi đăng ký tham gia nhận bằng tốt nghiệp thì sáng ngày 14.11.2018 có mặt tại khoa lúc 6h45 để nhận lễ phục.

Khi đi mang theo 500.000 để đặt cọc nhận lễ phục, sau khi làm lễ xong sẽ hoàn trả.

Sinh viên vào đường link dưới đây để đăng ký và khảo sát ý: Thời hạn đăng ký là đến hết ngày 11/11/2018. 

https://docs.google.com/forms/d/1fV-RLVFDqYkwITWZJGBWd4inMXOZGItDP_t9d_actHY/edit

Lưu ý: Chỉ những sinh viên có tên trong danh sách sau thì mới được đăng ký tham gia nhận bằng tốt nghiệp ngày 14.11.2018.
Đơn vị liên kết