TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Đăng ký làm lễ tốt nghiệp ngày 17/11/2017
24/10/2017

 

Sinh viên vào đường link bên dưới điền các thông tin liên quan để đăng ký làm lễ tốt nghiệp vào ngày 17/11/2017.

Thời gian đăng ký đến hết ngày 15/11/2017.

LƯU Ý:

1. Sinh viên có mặt tại khoa nhận đồng phục vào lúc 6h45 và thế chân 500.000 vnđ.

2. Lớp DHTR9A – Nhận áo từ Cô Hiền.

3. Lớp DHTR9B – Nhận áo từ Cô Phượng.

4. Lớp DHTKTR9A – Nhận áo từ Cô Hoa.

5. Lớp CĐTR16A – Nhận áo từ Thầy Lanh.

6. Lớp NCTR9A và các khóa cũ nhận áo từ Cô Thu Hằng.

7. Lớp NCTKTR9A – Nhận áo từ cô Tú Vân.

8. Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân để nhận bằng chính thức.

Đăng ký qua đường link thay cho việc lên khoa đăng ký trực tiếp.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cf5FfzxdhKPxBLFodewwJJg16Xu4BC5r67XDHc4iplw/edit#gid=0

 

Đơn vị liên kết