TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Đăng ký học trả nợ môn giáo dục quốc phòng và thể chất
30/09/2017
Được sự chấp thuận của Phòng đào tạo, Trung tâm GDQP&TC tiếp tục mở lớp học lại trả nợ môn GDQP và môn GDTC cho sinh viên (nếu có nhu cầu) thuộc Hệ niên chế các khóa từ 2016-2017 trở về trước .
Thời gian đăng ký:  Từ ngày 2/10 đến 6/10/2017.
Địa điểm đăng ký : Văn phòng Trung tâm GDQP&TC – Tầng trệt nhà V
Địa điểm học : Nhà Thiếu nhi Quận Gò Vấp
Thời gian học : Ngay sau khi đăng ký và sinh viên được tự chọn buổi học 
Các bạn sinh viên các khóa Cao đẳng nghề nếu chưa học thì liên hệ để đăng ký.

Đơn vị liên kết