TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Công ty TNHH Thomas Hill tuyển dụng
23/06/2021

Sắp xếp kế hoạch may mẫu theo yeu cầu khách hàng
Theo dõi tiến độ mẫu và cập nhật thông tin trên hệ thống

All Inf please contack with Ms Phương: 0906432039 or send to mail: ranny_chau@unitedtex.com.vn

Đơn vị liên kết