TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS TUYỂN DỤNG
04/05/2021

Công ty TNHH GIA STUDIOS cần tuyển merchandiser

Yêu cầu: Kinh nghiệm >1 năm, độ tuổi 23-30, có khả năng làm việc nhóm.

Mô tả công việc và thông tin liên lạc bên dưới

Đơn vị liên kết