TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Thông báo thời gian thi và xét tốt nghiệp đợt tháng 07/2014
07/06/2014

Các bạn sinh viên hệ niên chế mà chưa thi tốt nghiệp hoặc thi rớt tốt nghiệp và các bạn lớp NCTR5 lưu ý lịch đăng ký ôn thi và thi tốt nghiệp đợt tháng 07 để đăng ký.

Các sinh viên học hệ tín chỉ nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp thì nhanh chống nộp đơn xét tốt nghiệp cho khoa.

Hồ sơ xét gồm:

1) Đơn xét tốt nghiệp (theo đơn tín chỉ)

2) Bảng điểm in trên mạng (Các sinh viên lưu ý xem trên bảng điểm của mình điểm thi tín chỉ anh văn và vi tính có trên bảng điểm không, nếu đã có chứng chỉ mà không có điểm trên bảng điểm thì các bạn liên hệ với khoa ngoại ngữ và tin học để nhập điểm đó lên mạng)

3) Chứng chỉ anh văn (có thể in bảng bảng điểm kết quả thi)

4) Chứng chỉ vi tính (có thể là bảng điểm kết quả thi).

5) Biên lai đóng tiền xét tốt nghiệp (nếu mất biên lai các bạn xuống phòng tài chính kế toán in công nợ sinh viên cũng được)

6) Nộp đủ hình theo như trong đơn yêu cầu (đề nghị nộp hình đẹp và lịch sự)

Xem chi tiết: Tại đây

Đơn vị liên kết