TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ AQN-QA
18/04/2021

Ngày 17/4/2021, Khoa may thời trang đã tham gia  buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm viết báo cáo tự đánh giá AQN_QA.

Với sự góp ý nhiệt tình của những chuyên gia Dr. Do Thuy Nga, Dr Nguyen Truong Sa, Dr Pham Tu Anh

+ Trong buổi hội thảo , Thầy Nguyên Trương Sa đã chia sẻ cách để phân bố thời gian viết các tiêu chuẩn, những sai sót khi tìm minh chứng. Cách phân công nhiệm vụ sao cho phù hợp đạt kết quả cao.

+ Cô Nguyễn Tú Anh chia sẻ những nội dung phải viết trong các chuẩn và các bảng biểu liên quan mật thiết như thế nào.

+ Cô Thuy Kha đưa ra cách sắp xếp thời gian để hoàn thành bài viết tốt nhất

 

Hình 1: Thầy Nguyen Truong Sa chia  sẻ kinh nghiệm viết SAR

Hình 2. Cô Nguyễn Tú Anh chia sẻ những nội dung phải viết trong các chuẩn và các bảng biểu liên quan mật thiết như thế nào.

 

 

Đơn vị liên kết