TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Tầm nhìn-Sứ mạng

Tầm nhìn-Sứ mạng

Tầm nhìn của trường ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

Trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia có vai trò tiên phong đối với sự phát triển của các trường thuộc Bộ Công Thương, nằm trong nhóm 10 trường đại học hàng đầu của Việt Nam theo định hướng ứng dụng, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực về đào tạo nhân lực chất lượng cao

Tầm nhìn của của  KHOA MAY THỜI TRANG

Đến năm 2025, FGD trở thành đơn vị đào tạo nguồn nhân lực uy tín, chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ may-Thời Trang.

Sứ mạng của  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận với thực tiễn trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm tạo ra giá trị vật chất và tinh thần phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của ngành Công Thương và của đất nước một cách có hiệu quả

Sứ mạng của KHOA MAY THỜI TRANG

Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành tốt, tăng cường hợp tác, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đối tác trong lĩnh vực Công nghệ may

Đơn vị liên kết