TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

SÁCH VẬT LIỆU MAY (P2)
06/08/2016

Giáo trình vật liệu may trình bày những kiến thức cơ bản về tính chất, cấu trúc cơ lý hóa của các loại vải thông dụng trong ngành may.

Mời các bạn tham khảo sách để hiểu rõ thêm.

Vat lieu may p2 – Vo Phuoc Tan

Đơn vị liên kết