TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SẢN PHẨM BĂNG HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG HẰNG NGÀY VÀ THỂ THAO
02/05/2020
Đơn vị liên kết