TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Hình ảnh áo cưới sinh viên năm 4
01/11/2016

Đơn vị liên kết