TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đơn vị liên kết