TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

25.09.2021 – HỘI THẢO KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH – CÔNG TY CỔ PHẦN NETALINK
23/08/2021

Các bạn sinh viên có thể đăng ký qua 3 hình thức sau:

1. Đăng ký trực tiếp tại trang đoàn trường:http://doantn.iuh.edu.vn/

2. Hỗ trợ đăng ký: ninhphugiang@iuh.edu.vn

3. Hỗ trợ đăng ký:  0945.686.366 (Cô Giang)

Thời gian đăng ký : 24/08/2021 đến 24/09/2021

Mọi thông tin xin liên hệ  Ninh Phú Giang, số điện thoại: 0945.686.366

Trân trọng cảm ơn

Ninh Phú Giang

Đơn vị liên kết