TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Giới thiệu chung – BM Thiết kế thời trang

Giới thiệu chung – BM Thiết kế thời trang

Bộ môn Thiết kế Thời trang được thành lập từ năm học 2006 – 2007 với tên gọi là tổ Thiết kế Thời trang bao gồm Tổ Thiết kế Thời trang và tổ CAD – CAM.

Bộ môn đảm trách giảng dạy, xây dựng và biên soạn các loại giáo trình, tài liệu tham khảo về các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực thiết kế thời trang.

Nhiệm vụ chính của bộ môn là xây dựng, thiết kế và giảng dạy các môn học phù hợp với các trình độ đào tạo tương ứng của ngành Thiết kế Thời trang tại Đại học Công nghiệp TP HCM. Bộ môn tập trung trang bị cho sinh viên các mảng kiến thức và kỹ năng như sau:

  • Nhận thức văn hóa và mỹ thuật, óc sáng tạo trong thiết kế thời trang;
  • Các phương pháp vẽ, sáng tác và hoàn thiện bộ sưu tập thời trang;
  • Kinh doanh thời trang.

Cơ sở vật chất

  • 1 phòng vẽ mẫu thời trang có thể giảng dạy khoảng 60 sinh viên;
  • 1 phòng trưng bày thời trang.
Đơn vị liên kết