TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Đội ngũ giảng viên – BM Kỹ thuật cơ sở

Đội ngũ giảng viên – BM Kỹ thuật cơ sở

 

TT Họ và tên Học vị, chuyên môn Chức danh
1 Nguyễn Mậu Tùng NCS kỹ thuật dệt may dệt may Trưởng Khoa
2 Nguyễn Thị Thu Hằng Thạc sĩ Quản lý giáo dục Trưởng bộ môn;
Giảng viên
3 Phạm Thị Cúc Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
4 Ngô Thị Việt Hà Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
5 Trần Nguyễn Tú Uyên NCS Kỹ thuật Dệt may Giảng viên
6 Lê Thanh Tuyền NCS Kỹ thuật Dệt may Giảng viên
7 Phạm Thị Thảo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên
8 Lưu Thị Thu Hà Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên
9 Lương Hoàng Tuyết Vân Thạc sĩ Quản lý giáo dục Giảng viên
Đơn vị liên kết