TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Giảng viên – Nghiên cứu khoa học

Giảng viên - Nghiên cứu khoa học
Đơn vị liên kết