TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

3D Virtual Fashion cần tuyển dụng TD
21/05/2021

Cần tuyển 1 bạn TD fulltime follow may mẫu có kiến thức rập cơ bản về dòng hàng polo/shirt có thể sử dụng opitex/gerber.

 

Đơn vị liên kết